Zlatý středník 2020


Pro klienta Českomoravský svaz mlékárenský jsme realizovali kampaň Mléko vás zdraví. V rámci kampaně vznikla i publikace Mýty o mléce a mléčných výrobcích, která v soutěži Zlatý středník 2020 získala na základě hlasování odborné poroty 2. místo v kategorii Nejlepší brožura, katalog a leták.


Mléko vás zdraví – Mýty o mléce a mléčných výrobcích

Projekt Mléko vás zdraví je informačním a edukačním projektem Českomoravského svazu mlékárenského a má za cíl informovat širokou veřejnost o prospěšnosti mléka a mléčných výrobků pro lidský organismus (v rámci vyvážené stravy a správného životního stylu. Prezentované informace jsou podloženy vědeckými studiemi. Jedním z cílů projektu je vyvracet mýty a nepravdivé informace, které o mléce a mléčných výrobcích kolují mezi veřejností. Je třeba podotknout, že se jedná o nekonečnou práci, protože odpůrci mléka a mléčných výrobků přicházejí se stále novějšími a novějšími nepravdami.

Primárním cílem projektu je zvýšit povědomí české spotřebitelské veřejnosti o bezpečnosti a prospěšnosti výběru a konzumace kvalitních mléčných výrobků. Projekt z velká části využívá PR komunikaci zaměřenou na lifestylové novináře, kteří jsou nositeli informací pro běžného spotřebitele. V průběhu roku se koná několik tiskových konferencí. Jednotlivá témata jsou dále upravována do tiskových zpráv a případně doplňována o další informace podle potřeby konkrétního novináře. Vedle přímého cílení na spotřebitele vznikla potřeba mít materiál, který osloví i širokou odbornou veřejnost. Vznikla tak publikace Mýty o mléce a mléčných výrobcích.

Ze série setkání s novináři na téma Mýty o mléce a mléčných výrobcích vznikl soubor nejkřiklavějších mýtů, které daly podobu této publikaci. Do této doby neexistoval komplexní soubor informaci na toto téma. Projekt se vždy věnoval jen části mýtů, které v danou dobu rezonovaly v mediálním prostoru a mezi veřejností. Publikace nemá za cíl oslovit běžného spotřebitele, ale odbornou veřejnost, do které zahrnujeme jak novináře, tak pedagogy nebo výživové experty.

Cílová skupina této publikace je široká odborná veřejnost, pedagogové a výživový experti. S publikací pracují nejenom samotní mlékaři a odborníci z mlékárenského průmyslu, ale na základě žádostí byla distribuována i na základní, střední a vysoké školy a do rukou odborníků na výživu.

V první řadě jsme měli k dispozici obsáhlý soubor mýtů, které bylo potřeba setřídit a rozdělit do kapitol. Mýty o mléce, jogurtu, sýrech atd. Grafika publikace je tvořena barevnou kombinací bílé a světle modré pastelové barvy, která vychází z loga projektu. Publikace je doplněna o tematické ilustrační fotografie, které odpovídají řešené problematice. Důležitá pro nás byla přehlednost a jasné sdělení.