Zlatý středník 2021
Projekt Zrozeno v EU je informačním a edukačním projektem Agrární komory ČR na podporu zemědělských a potravinářských produktů. V rámci projektu vznikla nová odborná publikace Zrozeno v zemědělství v EU, která je určena studentům středních zemědělských a potravinářských škol, ale i široké veřejnosti. Publikace je reakcí na epidemiologická opatření, které znemožnila zorganizovat plánované „studijní cesty“ pro studenty středních škol do zemědělských a potravinářských podniků v zahraničí.

V rámci projektu Zrozeno v EU je realizováno několik komunikačních aktivit. Hlavní složkou jsou PR aktivity zaměřené vždy na jedno téma v rámci 1 kvartálu. Projekt zahrnoval v roce 2020 realizaci studentských exkurzí do zemědělských a potravinářských podniků, které se ale vzhledem k epidemiologickým opatřením nemohly uskutečnit. Jako náhrada za neuskutečněné exkurze vznikla publikace Zrozeno v zemědělství EU. Publikace má za cíl seznámit čtenáře s hlavními odvětvími zemědělství a potravinářství v EU. Celoevropská data jsou v kontextu doplněna o informace z České republiky. Část informací je převedena do datové infografiky pro jednodušší orientaci čtenáře.
 

Publikace má za cíl seznámit čtenáře s hlavními odvětvími zemědělství a potravinářství v EU. Celoevropská data jsou v kontextu doplněna o informace z České republiky. Část informací je převedena do datové infografiky pro jednodušší orientaci čtenáře.
 

Obsah je rozdělen na 5 hlavních odvětví, kterým se současně věnuje projekt Zrozeno v EU:

  • Maso a masné výrobky
  • Mléko a mléčné výrobky
  • Ovoce a zelenina
  • Olejniny: řepky, mák, olivy a slunečnice
  • Vína 

Čtenářům jsme se snažili nabídnout publikaci se zajímavou a přehlednou grafikou, která by mnohdy nezáživná fakta a čísla nabídla v atraktivním kabátu. Pro dělení u nás nejoblíbenějšího vepřového masa jsme využili grafické znázornění vepře s fotografiemi jednotlivých partií masa. Na druhou stranu jsme nechtěli, aby publikace působila dětinsky a proto jsou zde v maximální míře využity fotografie.

Primární cílovou skupinou byli studenti středních zemědělských a potravinářských škol. Publikace byla distribuována přímo do škol. Sekundární cílovou skupinou byli pedagogové, kteří materiály mohou využít při výuce.

Základní členění kapitol vychází z jednotlivých témat celého projektu. V grafické části jsme se zaměřovali na co nejpřehlednější zpracování, které bylo „Dělení hovězího masa“ a „Sýrové mapy“ velkou výzvou vzhledem k velkému počtu položek.
 

Pro snížení nákladů jsme využili fotografie z fotobank. Reálné fotografie by nebylo možné použít ani z časového hlediska, kdy jsme pracovali s fotkami v různých ročních obdobích.